Uralco Operationele Lease

Bij Uralco Operationele Lease staat de service centraal en niet de financiering. Als u de auto operationeel least, gaat het om het gebruik van de auto, niet om het bezit van de auto.

Voordelen van Uralco Operationele Service Lease:

  • U activeert de auto niet op uw balans, uw balansverhoudingen zijn hierdoor gunstiger dan bij een financial lease of de koop van de auto. Dit voordeel wordt nog beter zichtbaar wanneer het in auto’s geinvesteerde bedrag een groter deel uitmaakt van het balanstotaal.
  • Geen omkijken naar; Uralco verzorgt alles
  • Overzichtelijkere kosten
  • Geen restwaarde risico
  • Gegarandeerde mobiliteit in de vorm van een vervangende wagen

Wij nemen, tegen een vooraf vastgesteld leasetarief, alle kosten en risico’s rondom de lease-auto’s van u over. Naast de maandelijkse afschrijving en de rente zijn dit onder meer de kosten voor:

  • wegenbelasting;
  • reparaties;
  • onderhoud en banden;
  • all risk verzekering;
  • vervangend vervoer;