COVID-19

COVID-19

Om ons en onze sameleving te beschermen willen wij een zo veilig mogelijke werk omgeving creeren voor ons en onze klanten. 

Daarom willen wij u vragen ons niet te bezoeken als u op een van de onderstaande vragen "Ja" kunt beantwoorden. En de eventuele gemaakte afspraak te verzetten.

Deze vragen zijn bedoeld voor uzelf maar óók voor uw huisgenoten:

  •      Heeft u het vermoeden dat u het coronavirus heeft?   
  •      Heeft u contact gehad met iemand die positief testte op het coronavirus?    
  •      Heeft u en/of één van uw huisgenoten op dit moment last van: Koorts (boven de 38.0 graden Celsius), Niezen en/of neusverkoudheid, Hoesten en/of kortademigheid, Verlies van reuk en/of smaak, Keelpijn, Nieuw ontstane misselijkheid en/of diarree.
  •      Bent u nu in thuisisolatie?
  •      Heeft u het coronavirus/COVID-19 gehad in de afgelopen 3 weken? 
  •      En bent u minder dan 3 dagen klachtenvrij? 

Indien u één van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, willen wij u vragen om uw afspraak op een ander moment in te plannen.

Als u twijfelt over uw gezondheid, neem dan vooraf contact met ons op.

 Dank voor uw medewerking namens het URALCO team.