Disclaimer

Op deze internetsite (www.uralcoleasing.com en www.uralco.com) van Uralco b.v., gevestigd op Habaaiweg 82, Seru Domi, Curacao en ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Curaçao onder nummer 97607 (hierna ook genoemd “Uralco”), zijn de voorwaarden van deze disclaimer (hierna genoemd “Disclaimer”) van toepassing. Door het openen van deze internetsite bent u op de hoogte van de informatie en gaat u akkoord met de inhoud van deze Disclaimer. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen teksten, data en afbeeldingen, behoren toe aan Uralco en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, gedownload of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van Uralco.

De informatie op deze internetsite is bedoeld als algemene informatie. Deze informatie mag niet opgevat worden als vervanging van enig advies. Bij tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer genieten de voorwaarden van de producten en diensten de voorkeur.

De informatie op deze website wordt alleen verschaft voor informatieve doeleinden en is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving, waarbij Uralco het recht behoudt wijzigingen aan te brengen.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan informatie van deze internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uralco, te kopieren, te downloaden, over te nemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op enigerlei wijze openbaar te maken.

Alle aanbiedingen van Uralco op deze website, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Indien niet anders is vermeld, zijn door Uralco opgegeven prijzen in ANG en exclusief omzetbelasting.

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, in welke hoedanigheid dan ook. Wijzigingen en/of typefouten worden voorbehouden.